יחידת שימון

ערכה לקומפרסור
יחידת שימון
יחידת שימון ערכה לקומפרסור יחידת אויר פלוס שימון מופיע בגדלים שונים של הברגות לפי דרישה