מיתקן לדבק פלסטיק ומגע

מיתקן דבק עם מיברשת
מיתקן לדבק פלסטיק ומגע
מיתקן שולחני עבור דבק נגרים מגיע עם מיברשת מיכחול עבה ומכל למילוי וכן כובע פלסטיק השומר שהדבק לא ייתיבש