בורג כוכב מוזהב

בורג כוכב לדקים
בורג כוכב מוזהב
בורג עץ עם ראש כוכב הבורג מתאים לעבודות עץ ובמיוחד לעבודות למישטחי דק יש את כל האורכים לשאול בחנות לפי דרישה