בלון גז חד פעמי

בלון נעיצה
בלון גז חד פעמי
בלון גז קטן[נעיצה]המתאים לברנרים ולגזיה הבלון חד פעמי