קפיץ לפתיחת סתימות ביוב

קפיץ ביוב למקדחה
קפיץ לפתיחת סתימות ביוב
קפיץ ביוב לחיבור למקדחה קפיץ עם ציפוי גומי מיוחד הקפיץ מגיע עם מצמד[קלאץ פנימי]הקפיץ מיועד לסתימות קשות שקפיץ ידני לא מסוגל לפתור עובי הקפיץ 10 מ"מ עם הציפוי הקפיץ מגיע ב4.57 מטר והארוך7.5 מטר *מיבצע*