ברנר אוטמאטי

ברנר לשריפת צבע למשקופים
ברנר אוטמאטי
ברנר אלקטרוני[הצתה]להבה כחולה לחימום לשריפה מגיע ללא בלון [חד פעמי]בלון מגיע בנפרד