עגלת סבלים דגם 2022

עגלת סבלים רחבה גלגלי אויר
עגלת סבלים דגם 2022
עגלת סבלים עגלת משא דגם 2022 עם פלטה רחבה גלגלי אויר