עגלת מדרגות דגם 2011

עגלת מדרגות[3 גלגלים]
עגלת מדרגות דגם 2011
עגלת מדרגות דגם 2011 מיקצועית ביותר עם 3 גלגלי גומי מחוזקים ומישטח עם כנפי חיזוק מהצד מתאימה למשאות כבדים לעבודה רגילה ומיוחד למדרגות