גלגלת לצינור כפול

גלגלת לצינור גז כפול
גלגלת לצינור כפול
גלגלת לצינור גז כפול