מיקום: כלי אוויר

קטר פנאומטי

מקצץ פנאומטי
קטר פנאומטי
קטר פנאומטי,קוצץ כבלים פנאומטי על אויר בעל כח מומנט חזק במיוחד מגיע במיספר גדלים ניתן להחליף את הראש מקצץ מיקצועי חזק לשימוש תעשייתי