סבון ריצפה ריחני

סבון ריצפה בגלון
סבון ריצפה ריחני
גלון סבון לניקוי ולהברקת ריצפה