יעה מתכת

יעה מפח מגלוון
יעה מתכת
יעה מתכת מפח מגלוון יעה חזק