מסמר פלדה

מסמר פלדה מושחר
מסמר פלדה
מסמר פלדה מושחר מגיע במיספר מידות יש אריזות של 1000 מחולק כל אריזה 100 י"ח