מרסס חול עם מיכל

מרסס חול אויר
מרסס חול עם מיכל
מכשיר לריסוס חול עם מיכל מילוי