חולץ פטיש

חולץ מיסבים פטיש החלקה
חולץ פטיש
חולץ מיסבים עם פטיש החלקה