מיקום: כלי אוויר

תוף צינור אויר פלסטיק

תוף צינור לחץ אויר
תוף צינור אויר פלסטיק
תוף צינור אויר פלסטיק כולל חיבורים