מדגש אוטמטי אקליפס

מדגש[קרנר]אוטמאטי
מדגש אוטמטי אקליפס
מדגש אוטמטי אקליפס תוצרת אנגליה מדגש איכותי ניתן להשיג גם ראשים להחלפה