ארגז כלים מפלסטיק

ארגז כלים+מדף+אורגינייזר
ארגז כלים מפלסטיק
ארגז כלים מפלסטיק מחוזק מגיע במיספר גדלים לכל ארגז יש מדף חציצה פנימי ואורגינייזר עליון לברגים וחלקים קטנים