משור כוס הי ספיד

משור כוס למתכת
משור כוס הי ספיד
משור כוס אמריקאי לחיתוך ועבודה במתכות שונות משור כוס ברמה גבוהה ביותר מגיע בכל הקטרים הדרושים לעבודה ממידה 14 מ"מ ועד 210 מ"מ אפשר להשיג גם מקדחים ומתאמים לנ"ל