ברז חבית מפלסטיק

ברז גינה פלסטיק
ברז חבית מפלסטיק
ברז חבית מפלסטיק מתאים גם לגריקן