בלון גז פרופן

בלון פרופן להלחמה
בלון גז פרופן
בלון גז פרופן מיועד לעבודות הלחמה ניתן להשיג ראשים שונים להלחמה