מיקום: פירזול

סוגר דלת הידרואולי

מחזיר דלת הידראולי
סוגר דלת הידרואולי
סוגר דלת הידרואולי ע"יי בוכנה וזרוע מיתכוננת מגיע במיספר גדלים לדלת כבדה וקלה