מיקום: כלי אוויר

אקדח אויר פייה ארוכה

אקדח ניקוי על אויר
אקדח אויר פייה ארוכה
אקדח אויר עם פיה ארוכה לניקוי בלחץ אויר לניקוי חלקים