מראה טלסקופית "1

מראה טלסקופית קטנה
מראה טלסקופית "1
מראה טלסקופית קטנה למקומות מיסתור בגישה קשה מתאים למכונאי ולעבודה במכונות