מראה טלסקופית "2

מראת מכונאי
מראה טלסקופית "2
מראה טלסקופית "2 לשימוש למקומות שקשה לראות ולהגיע כדוגמא בענף הרכב למנוע ולמקומות קשים לראייה