מיקום: כלי אוויר

מנפח גלגלים

מנפח גלגלים ארוך
מנפח גלגלים
מנפח אויר לצמיגים לרכב ,למשאית ,לאופנוע,מנפח מיקצועי ארוך