מיקום: כלי אוויר

מרסס נפט על אויר

מרסס נפט אדום
מרסס נפט על אויר
מרסס נפט על אויר לניקוי חלקים