אקדח סיכות ידני

אקדח סיכות ידני-פלסטיק
אקדח סיכות ידני
אקדח סיכות ידני
אקדח סיכות ידני גוף פלסטיק אורך סיכה 6-10 רוחב סיכה 11.5 או 10.65 מ"מ