אקדח סיכות לנגרות

אקדח סיכות פנאומטי לנגרות C92\32
אקדח סיכות לנגרות
אקדח סיכות לנגרות
אקדח לסיכות נגרות פנאומטי[על אויר]אורך סיכה 9-32 רוחב סיכה 8.7 תוצרת BEA