מיקום: כלי אוויר

מסור דיסק חיתוך פנאומטי

משור דיסק חיתוךAT6027
מסור דיסק חיתוך פנאומטי
מסור דיסק חיתוך
משור חיתוך פנאומטי[על אויר]"3 18000 סל"ד 0.8 ק"ג