בורג סיבית

ברגי סיבית,
בורג סיבית
ברגי סיבית כל המידות מגיע באריזות וגם בתיפזורת