סט משפכים מפלסטיק

משפכי פלסטיק
סט משפכים מפלסטיק
סט משפכי פלסטיק צבעוניים