ידית לנילון סטרץ

ידית לפלף
ידית לנילון סטרץ
ידית לנילון סטרץ לפלף