מקדח הי ספיד

מקדח לברזל
מקדח הי ספיד
מקדח הי ספיד מושחז מתאים לעבודות בברזל