מיקום: כלי אוויר

ראצ'ט 2\1 AT5053

ראצט אויר 150 סל"ד
ראצ'ט 2\1 AT5053
ראצ'ט
רצט אויר מומנט מקסימלי 68 NM משקל 1,1 ק"ג