מיקום: כלי אוויר

מפתח אימפקט AT5044

מפתח אויר 2\1
מפתח אימפקט AT5044
מפתח אימפקט
מפתח אימפקט אויר 2\1 משקל 2.5 ק"ג