מיקום: כלי גינון

צינור השקייה "2\1

צינור השקייה ירוק
צינור השקייה "2\1
צינור השקייה ירוק בגלילים