מיקום: כלי גינון

גלגלת צינור השקייה

תוף צינור השקייה
גלגלת צינור השקייה
צינור השקייה בגלגלת כולל חיבורים ואקדח השקייה