אום מגלוונת

אום משושה
אום מגלוונת
אום מגלוונת מגיע במידות שונות ניתן לשיג גם בנירוסטה בכמות בודדת או סיטונאות