מגפי גומי שחורות

מגפי גומי להגנה
מגפי גומי שחורות
מגפי עבודה מגומי שחור מחוזק לעבודות בניין למפעל ועוד