משחזת זוית במזוודה

משחזת "4.5 במזוודה
משחזת זוית במזוודה
משחזת זוית חשמלית במזוודה