מגפי גשם

מגפי גומי
מגפי גשם
מגפי גומי שחורות בכל המידות